This is our new registers search site.   Tell us what you think   Go to old site

Crynodeb cofrestru

Prif enw
Enw ymgyrchu
Enw amgen
Cofrestru
Cofrestru
Refferendwm
Canlyniad refferendwm
Statws dynodiad
Statws
Dyddiad cofrestru
Lapsed Date
Date last change to primary name authorised by EC
Diwedd blwyddyn ariannol
Cyflwyno ymgeiswyr yn Lloegr
Cyflwyno ymgeiswyr yn yr Alban
Cyflwyno ymgeiswyr yng Nghymru
Cyflwyno ymgeiswyr yn Ewrop
Plaid Gibraltar?
Wedi eithrio rhag cofnodion etholiadau seneddol?
Wedi eithrio rhag cofnodion rhoddion chwarterol?
Wedi eithrio rhag cofnodion trafodion chwarterol?

Arwyddluniau

Llinell Cyfeiriad 1
Llinell Cyfeiriad 2
Llinell Cyfeiriad 3
Llinell Cyfeiriad 4
Tref
Sir
Cod post
Gwlad

Swyddogion

Relevant participators

There are no relevant participators for this registration

Arwyddluniau

[Arwyddlun id ]
Date last change authorised by EC
Arwyddluniau

Manylion gwariant

Description Translation Date last change authorised by EC
Does dim disgrifiadau ar gyfer y cofrestriad yma.

Targeted spending notifications

Election Election type Third party name

Unedau cyfrifo

Unedau cyfrifo
Uned cyfrifo Cyfeiriad Trysorydd Ail swyddog
Export   Export the search results in PDF format.
;